Niezwykła historia – pomnik konia

Niezwykła historia – pomnik konia

W miejscowości Bobrek koło Oświęcimia w zachodniej Małopolsce jest niezwykłe miejsce. Zespół parkowo-pałacowy w Bobrku. Pierwsze wzmianki o pałacu w Bobrku, a dokładnie o zamku w Bobrku, na miejscu którego miał powstać obecny pałac, pochodzą już z 1408 r. Zamek ten należał najprawdopodobniej do wojewody łęczyckiego Jana Ligęzy herbu Półkozic. Przez wiele lat obiekt ten przechodził z rąk do rąk aż w 1877 roku przeszedł w ręce rodziny Ogińskich herbu Oginiec. Następnie dobra bobreckie przeszły w ręce książąt Sapiehów. I z tym rodem związana jest poniższa historia – historia niezwykłego kamienia z granic parku w obrębie bobreckiego pałacu. (więcej…)