W miejscowości Bobrek koło Oświęcimia w zachodniej Małopolsce jest niezwykłe miejsce. Zespół parkowo-pałacowy w Bobrku. Pierwsze wzmianki o pałacu w Bobrku, a dokładnie o zamku w Bobrku, na miejscu którego miał powstać obecny pałac, pochodzą już z 1408 r. Zamek ten należał najprawdopodobniej do wojewody łęczyckiego Jana Ligęzy herbu Półkozic. Przez wiele lat obiekt ten przechodził z rąk do rąk aż w 1877 roku przeszedł w ręce rodziny Ogińskich herbu Oginiec. Następnie dobra bobreckie przeszły w ręce książąt Sapiehów. I z tym rodem związana jest poniższa historia – historia niezwykłego kamienia z granic parku w obrębie bobreckiego pałacu.

Kamień ten upamiętnia konia Atamana, który uratował życie swojemu panu, Leonowi Sapiesze (brat księcia Adama Sapiehy) podczas bitwy komarowskiej, która miała miejsce w 1920 roku  (bitwa pomiędzy bolszewicką 1 Armią Konną, a polską 1 Dywizją Jazdy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej).

Gdy w natłoku walki brygad konnych Leon Sapieha został poważnie ranny, koń Ataman wrócił po niego, odszukał go rannego w zawierusze bitwy i przeniósł go bezpiecznie poza linię frontu gdzie Leon uzyskał pomoc medyczną. Gdy rany Leona zabliźniły się i para wróciła do swych bobreckich włości, Leon chciał odwdzięczyć się swojemu koniowi Atamanowi za uratowanie życia, gdyż bez jego szybkiego transportu skonałby w bitwie od zadanych ran. Postanowił więc, że po swym chwalebnym czynie koń Ataman dożywotnio otrzymał wolność. Nie był już siodłany ani zaprzęgany do wozu. Gdy zwierze zakończyło swój żywot w 1936 roku, właściciel parku kazał zakopać go na skraju największej polany i wystawić pomnik w kształcie prostopadłościanu z wyrytym napisem:

“Tu leży koń wierny towarzysz wojny światowej i bolszewickiej”.

Niezwykła historia - pomnik konia

fot. parki.org.pl

Końskie Smaczki - przysmaki, smakołyki, ciasteczka, nagrody dla koni

Odwiedź nasz sklep internetowy z przysmakami dla koni

Wszystkie teksty publikowane na stronie są chronione prawami autorskimi. Nie kopiuj ich bez naszej zgody. Jeśli jednak uważasz tekst za bardzo wartościowy, skontaktuj się z nami. Możemy udostępnić Ci tekst. Napisz gdzie byłby opublikowany, na jakiej stronie oraz czy w całości czy w części. Udostępnimy ci możliwość użycia tekstu na swojej stronie pod warunkiem udostępnienia na stronie aktywnego linku do nas wraz z odpowiednimi słowami kluczowymi.

Powyższe teksty są autorstwa współpracujących z nami redaktorów. Nie bierzemy odpowiedzialności za poprawność i prawdziwość podnoszonych w nich tez. Wszystkie informacje związanie ze zdrowiem koni powinny być weryfikowane u weterynarzy, informacje o szkoleniu z instruktorami a informacje prawne z prawnikami. Pamiętaj, że żadne teksty znalezione na jakiejkolwiek stronie nie dają gwarancji poprawności czy aktualności zawartych w nich twierdzeń i wszystko powinno być skonsultowane z profesjonalistami w danej dziedzinie.